Hoa Nghiêm

  • Education

  • 0

App Description

Hoa Nghiêm đem những kiến thức về con đường tu đạo bồ tát theo triết lý kinh Hoa Nghiêm từng bước từ phàm phu đến cho quý vị. Những bài giảng, sám văn, video sẽ được tiếp tục đăng tải, có bải mới và video mới thường xuyên. Xin tập theo các video thể dục ngõ hầu có sức khỏe làm nền tảng cho việc tu thiền / thay đổi cái nhìn về cuộc sống và các mối quan hệ trong đời / thực hành hạnh nguyện giúp đời, hổ trợ cho người.

More

Ratings & Reviews

  • No ratings & reviews found

loading...

You May Also Like