Holy Light

  • Education

  • 0

App Description

Học mà chơi - Chơi mà học Apps bao gồm: - HowToPlay: dạy nhạc lý, dạy các nhạc cụ như piano, trống, saxophone, sáo, bass, ghita, hướng dẫn cách đệm các bài hát đang nổi tiếng, Mục đích chính của HowToPlay là phổ cập âm nhạc, cho những bạn không có điều kiện đến trường, có thể học mọi lúc mọi nơi. - Holy Light Music School: trường học dành cho các lớp Advanced, chuyên nghiệp, phỏng vẫn những nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng dạy những Master Class, mà chỉ có Holy Light Music School mới có (Exclusive - không có nơi nào có cả) - Music Video: Tutorials hướng dẫn các bài HIT hiện nay - Hidden Faith Corner: những góc khuất đức tin - Holy Light Chapel: nơi tìm hiểu những bài chia sẻ, khích lệ, những buổi thờ phượng và sinh hoạt, những bài hát thờ phượng đang được yêu thích Apps including: - HowToPlay: tutorials/lessons of music theory, learn how to play different instruments such as piano, drums, saxophone, flutes, bass, guitar, vocal, arrangements and play music with chords. Our purposes of HowToPlay are for those who can't afford private lessons, but instead, they can study any time, any where. - Holy Light Music School: EXCLUSIVE Advanced class, Master Class from professional music professors, well-known artists, singers (only available here) - Music Video: Tutorials video with Hit songs - Hidden Faith Corner: faith and encouragement - Holy Light Chapel: popular gospel songs, praise and worship nights, sermons, fellowships

More

Ratings & Reviews

  • No ratings & reviews found

loading...

You May Also Like